C12 Apartmán C5.1

C12 Apartmán C5.1

A9 Apartmán A5.1

A9 Apartmán A5.1

B11 Byt B4.2 (Predaný)

B11 Byt B4.2 (Predaný)

B8 Byt B3.2 (Predaný)

B8 Byt B3.2 (Predaný)

B5 Byt B2.2 (predaný)

B5 Byt B2.2 (predaný)